Editie 2, 2024

Kies hieronder een editie van Nurse Academy O&T of bekijk alle leermodules.

‘Hoe wordt de aandoening genoemd waarbij patiënten pijn in de benen hebben bij lopen, maar als ze stilstaan de pijn verdwijnt?’ Niemand van de deelnemers van ‘De Slimste Mens’ wist het antwoord. Etalagebenen is hetzelfde als claudicatio intermittens (CI) en betekent met tussenpozen mank lopen. Patiënten die CI hebben, krijgen bij lopen pijn en een vermoeid gevoel in de benen, als ze stilstaan – bijv. voor een etalage – verdwijnt de pijn, zie...

Lees verder

Urinekatheters worden veelvuldig ingezet in de zorg voor kwetsbare ouderen. Bijna elke verzorgende, verpleegkundige en verpleegkundig specialist komt in de dagelijkse praktijk urinekatheters tegen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan katheters die via de urethra worden ingebracht. Er is aandacht voor de (contra-)indicaties, de verschillende soorten urinekatheters, katheterisatietechnieken, aandachtspunten, complicaties en tips voor de dagelijkse praktijk.

Lees verder

Voor zorgverleners vormt het een uitdaging wanneer zorgvragers specifieke voorkeuren of eisen hebben, gebaseerd op categorieën zoals gender, geloof of etniciteit. Zorgverleners en de organisatie waarvoor zij werken staan voor een dilemma hoe hierop te reageren. Tegelijkertijd is het van belang rekening te houden met de stem van de zorgvrager om te bepalen wat goede zorg is. Vanuit zorgethisch perspectief worden in dit artikel de grenzen moreel verkend hoe in een dergelijke situatie...

Lees verder

‘Waar word jij gelukkig van?’, ‘Waar kom jij je bed voor uit?’, ‘Wat vind jij nu echt belangrijk?’ Deze vragen gaan over zingeving. In dit artikel moedigen wij alle zorgmedewerkers aan om aandacht voor zingeving als onderdeel van hun werk te zien en dit tijdens alledaagse contactmomenten toe te passen. Er worden drie casussen uitgewerkt om dit te verhelderen.

Lees verder

De behandeling van nierfalen vergt expertise en multidisciplinaire begeleiding ten aanzien van leefstijlaanpassingen en farmacotherapie. Bij progressie van de nierinsufficiëntie worden patiënten voorbereid om een beslissing te nemen rondom nierfunctievervangende therapie. Dit vergt intensieve voorbereiding en begeleiding.

Lees verder

De overgang is voor veel vrouwen een periode met behoorlijk wat klachten. Een van de redenen is het afnemen van de hoeveelheid geslachtshormonen oestrogeen en progesteron. Dit artikel neemt u mee in de verschillende vormen van hormoonsuppletietherapie (HST) en zelfzorgmiddelen. Wellicht herkent u uzelf in klachten en/of kunt u klachten bij patiënten herkennen en erkennen.

Lees verder

Dit artikel gaat in op vragen rondom wils(on)bekwaamheid en veranderende wensen van mensen met dementie. Het is soms lastig om te beoordelen of sprake is van wilsonbekwaamheid bij een cliënt. In welke gevallen moet een wijkverpleegkundige de wilsbekwaamheid van de cliënt beoordelen? En hoe kan een wijkverpleegkundige vanuit de norm van ‘goed hulpverlenerschap’ omgaan met de veranderende wensen van een cliënt met dementie?

Lees verder

De Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), ook wel GR genoemd, is in ontwikkeling sinds deze per 1 januari 2013 onder de Zorgverzekeringswet valt. In dit artikel neem ik u graag mee in het hoe en wat achter de GR: waar kan een patiënt terecht als verblijf in ziekenhuis niet meer nodig is, maar hij nog niet veilig naar huis kan, omdat de zorgvraag nog te hoog is of de zorgvrager te kwetsbaar is? Wie komen er nog meer in aanmerking voor een GR-opname?

Lees verder

Hartfalen is een snelgroeiend probleem voor de volksgezondheid met een geschatte prevalentie van > 37,7 miljoen personen wereldwijd. De prevalentie en incidentie van hartfalen zijn hoog. Hartfalen blijft een dodelijke ziekte: slechts 35% overleeft vijf jaar na de eerste diagnose. Het aanbod van hartfalenpatiënten zal, met name door de vergrijzing, de komende jaren verder stijgen. Telemonitoring is een van de manieren om de zorg voor de hartfalenpatiënt anders in...

Lees verder

De nieuwste editie

Editie 2, 2024

Inloggen