Aanpak complexe interventies

Auteur(s): Marjon van Rijn
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In de dagelijkse praktijk van een verpleegkundige worden vaak complexe interventies ingezet. Complexe interventies bevatten dikwijls meerdere interacterende componenten. Mede vanwege deze interacterende componenten is het lastig om complexe interventies te ontwikkelen, evalueren en implementeren. Internationaal wordt het MRC framework hiervoor vaak als hulpmiddel gebruikt. In dit artikel wordt het MRC framework uitgewerkt en toegelicht aan de hand van een casus en het PalliSupport project.

Editie 3, 2019 Download artikel

Inloggen