Afasie

Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Het woord afasie is afgeleid van het Griekse woord aphánai en betekent letterlijk ‘niet-spreken’ (a = niet en phánai = spreken). Afasie omvat echter veel meer dan problemen met alleen het spreken. Personen met afasie (PMA) zijn de taal niet meer machtig zoals ze dat waren vóór het ontstaan van de afasie. Het gaat om taal in de breedste zin van het woord. Wat dit precies inhoudt en wat dit voor het dagelijks leven van PMA betekent, wordt in dit artikel verduidelijkt. Er wordt alleen ingegaan op afasie bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Editie 1, 2020 Download artikel

Inloggen