Angst in de palliatieve fase bij kwetsbare ouderen

Auteur(s): Ton Bakker
Rubriek: Palliatieve zorg
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

 

Angstsymptomen komen in de palliatieve fase vaak voor bij (kwetsbare) ouderen. De verpleegkundige kan in de palliatieve en stervensfase een zorgomgeving creëren waarin angst en verdriet de juiste aandacht krijgen. Om een geïntegreerde behandeling en begeleiding te kunnen geven is het toepassen van een specifieke manier van klinisch redeneren noodzakelijk. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de dynamische systeemanalyse en van de ‘stepped care'-methode.

Editie 4, 2018 Download artikel

Inloggen