Antibioticaresistentie bij ouderen

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Ouderen zijn als gevolg van leeftijdgerelateerde fysiologische veranderingen vatbaar voor infecties. Bacteriën die infecties veroorzaken worden steeds vaker resistent tegen antibiotica. Het ontwikkelen van nieuwe antibiotica verloopt om diverse redenen heel traag en het arsenaal aan antibiotica dreigt uit te putten. Om resistentieontwikkeling tegen te gaan dienen antibiotica zo zuinig en gericht mogelijk ingezet te worden. Verspreiding van resistente bacteriën moet worden voorkomen door strikte naleving van infectiepreventieprotocollen. De verpleegkundige kan een grote bijdrage leveren aan infectiepreventie. Het meest belangrijk hierbij is een goede basishygiëne, waarvan handhygiëne de belangrijkste maatregel is. In het geval van een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) zijn aanvullende isolatiemaatregelen en soms contactonderzoek noodzakelijk. Een vaak voorkomende BRMO is meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). Verspreiding van MRSA komt relatie vaak voor in verpleeghuizen en in de thuiszorg. Door terughoudend antibioticabeleid en een ‘Search&Destroy’-beleid is het MRSA-probleem in Nederland vergeleken met andere landen gelukkig nog gunstig.

Editie 1, 2017 Download artikel

Inloggen