Antipsychotica bij de behandeling van kwetsbare ouderen met een delier

Auteur(s): Ojik, A. van
Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Het delier is een vaak voorkomende acuut optredende verwardheid die op alle leeftijden kan optreden, maar het meest frequent voorkomt bij kwetsbare ouderen.
Bij falen van niet-medicamenteuze interventies en/of het optreden van symptomen zoals agitatie of psychiatrische verschijnselen kan gekozen worden voor medicamenteuze behandeling met antipsychotica. Hoewel medicamenteuze behandeling in de praktijk van aanvullende waarde kan zijn, dient bij het gebruik ervan een aantal kanttekeningen op het gebied van effectiviteit en veiligheid te worden geplaatst.
In dit artikel wordt voor de geneesmiddelgroep antipsychotica een overzicht gegeven van het beschikbare bewijs voor effectiviteit en veiligheid bij de preventie en behandeling van delirante ouderen.

Editie 2, 2015 Download artikel Download de volledige literatuurlijst

Inloggen