Arteriële ulcera

Auteur(s): Saskia Rolloos
Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Hart- en vaatziekten zijn veelvoorkomende doodsoorzaken in de westerse wereld. De belangrijkste veroorzaker van deze aandoening is atherosclerose. Dit kan zich uiten in perifeer arterieel vaatlijden met klachten als claudicatio intermittens (etalagebenen) tot kritieke ischemie met niet-genezende ulcera. De behandelmogelijkheden kunnen invasief (operatief) of non-invasief zijn. De behandeling wordt afgestemd tussen de vaatchirurg, huisarts, verpleegkundig specialist, verpleegkundigen en verzorgenden. Wanneer er gekozen wordt om niet te opereren, is er een belangrijke rol weggelegd voor de verpleegkundige. Bij het ontstaan van ulcera is de wondbehandeling slechts een onderdeel van de behandeling. Aandacht voor pijn en het onderliggend lijden is minstens zo belangrijk.

Editie 1, 2016 Download artikel

Inloggen