Beeldbellen kan de zorg ondersteunen

Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Beeldbellen heeft, mede door de maatregelen rond COVID-19, een enorme vlucht genomen. In dit artikel beschrijven we wat beeldbellen is, hoe cliënten en zorgverleners beeldbellen ervaren, wat de voordelen zijn, maar ook de nadelen. We benoemen de inhoudelijke en technische aandachtspunten voor een beeldbel-consult. Ten slotte wordt weergegeven welke rol de verpleegkundig specialist heeft bij beeldbellen.

Editie 2, 2021 Download artikel Literatuurlijst

Inloggen