Bewijs voor werking muziektherapie?

Verpleegkundige

Verpleegkundigen nemen besluiten over de keuze van verpleegkundige interventies. Maar hoe weet je nou zeker dat de gekozen interventie ook daadwerkelijk bijdraagt aan een verbetering van de situatie van de patiënt? Bij evidence-based practice (EBP) maakt de verpleegkundige gebruik van bewijsmateriaal uit wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor moet beoordeeld worden of het onderzoek volgens de geldende kwaliteitseisen is uitgevoerd. In dit artikel nemen we een bestaand wetenschappelijk onderzoek onder de loep. Er is gekozen voor een kwantitatief onderzoek, een randomised controlled trial (RCT).

Editie 2, 2018 Download artikel

Inloggen