Bloedverdunners in de thuiszorg

Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Veel thuiswonende ouderen gebruiken een bloedverdunner. Er zijn verschillende antistollingsmiddelen: trombocytenaggregatieremmers, vitamine K-antagonisten (VKA), direct werkende orale coagulantia (DOAC’s), niet-vitamine K orale anticoagulantia (NOAC’s), heparine, trombolytica en overige antitrombotica.

In dit artikel richten we ons op de vitamine K-antagonisten en de niet-vitamine K orale anticoagulantia. De trombocytenaggregatieremmer is een minder krachtig medicament in vergelijking met de VKA en de DOAC/NOAC. De andere genoemde middelen worden per infuus of per injectie toegediend om een stolsel op te lossen.

Editie 4, 2020 Download artikel

Inloggen