BRMO in de thuiszorg

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Overdracht van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) komt steeds vaker voor. Als ziekteverwekkers resistent worden tegen alle antibiotica, dan zijn infecties afkomstig van deze ziekteverwekkers niet langer te behandelen.. Het zorgt er ook voor dat de kosten van de gezondheidszorg oplopen. Verder is het risico om te overlijden aan voorheen gemakkelijk te behandelen infecties groter. Voor de praktijk betekent het dat verpleegkundigen vaker geconfronteerd zullen worden met BRMO. Er zal meer aandacht moeten zijn voor de hygiënemaatregelen om overdracht van bacteriën te voorkomen. Daarnaast is het goed om op de hoogte te zijn van de aanvullende maatregelen en de huidige ontwikkelingen op het gebied van BRMO.

Editie 4, 2018 Download artikel

Inloggen