Chronische nierschade en nierfalen bij oudere patiënten

Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De behandeling van nierfalen vergt expertise en multidisciplinaire begeleiding ten aanzien van leefstijlaanpassingen en farmacotherapie. Bij progressie van de nierinsufficiëntie worden patiënten voorbereid om een beslissing te nemen rondom nierfunctievervangende therapie. Dit vergt intensieve voorbereiding en begeleiding.

Editie 2, 2024 Download artikel Literatuur

Inloggen