Cliëntprofielen

Auteur(s): Rijneveld, Johan
Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige

De wijkverpleging vervult een cruciale rol als poortwachter in de zorg. Door zorg met zowel het medische als sociale domein te verbinden, maken wijkverpleegkundigen het mogelijk dat mensen zo lang mogelijk verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Financiering moet daarin ondersteunend zijn. We werken als Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met wijkverpleegkundigen uit het hele land toe naar een nieuw bekostigingsmodel dat zorgprofessionals ruimte moet geven om passende zorg te verlenen. 

Editie 1, 2024 Download artikel Literatuur

Inloggen