Communicatiehulpmiddelen voor mantelzorgers

Auteur(s): Annelies Testerink
Rubriek: Communicatie
Verpleegkundige

Door maatschappelijke ontwikkelingen, en veranderende zorgbehoeften vindt er een verschuiving plaats van face-to-facecommunicatie naar communicatie met behulp van digitale hulpmiddelen. Digitale communicatiemiddelen die in zorgsituaties worden gebruikt moeten voldoen aan de behoeften van mantelzorgers. Het SOFA-model geeft deze behoeften weer. In dit artikel worden verschillende digitale communicatiemiddelen toegelicht.

Editie 1, 2019 Download artikel

Inloggen