Complexe zorg voor kwetsbare ouderen thuis

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige

Gedurende de tien jaar dat ik als huisarts werkzaam was, groeide bij mij het besef dat ik in de zorg voor de ouderen in mijn praktijk tekortschoot. Ik besefte steeds meer dat de normale, zeg reactieve, houding waarin huisartsen opgeleid zijn en ook goed zijn, niet voldeed voor de complexiteit van zorg voor kwetsbare ouderen. Het draait in die zorg immers niet zozeer om het ziektespecifieke, als wel om de handicaps die ouderen ondervinden van hun chronische ziekten en die hen bedreigen in hun zelfredzaamheid. Het draait om verbeteren van kwaliteit van leven door kennis van en het tijdig herkennen van die handicaps. Ik ben op zoek gegaan naar een instrument waarmee samen met de oudere en/of zijn/haar mantelzorger betrouwbare informatie over alle domeinen van het leven kan worden verzameld en waarvan de uitkomsten de basis voor een zorgplan op maat leveren.

Editie 1, 2021 Download artikel

Inloggen