Compressietherapie

Auteur(s): Westera, Kim
Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige

Ambulante compressietherapie (ACT) wordt toegepast bij de behandeling van oedeem en/of wonden aan het onderbeen. Door van buitenaf druk te geven kan het oedeem verdwijnen en wordt de bloed- en zuurstoftoevoer gestimuleerd, zodat genezing van een wond kan worden bespoedigd. Ambulante compressie kan alleen aangelegd worden bij mobiele patiënten. Bij immobiele patiënten dient een andere zwachtel gebruikt te worden. Zwachtelen moet op de juiste manier gedaan worden om de behandeling doelmatig te laten zijn.

Editie 2, 2020 Download artikel

Inloggen