COPD staat voor chronic obstructive pulmonary disease (chronische obstructieve longziekte).De ziekte wordt veroorzaakt door chronische bronchitis en emfyseem en uit zich in klachten zoals productief hoesten en dyspneu. COPD heeft een grillig verloop en gaat gepaard met exacerbaties. Bij veel patiënten veroorzaakt COPD ook andere klachten zoals gewichtsverlies, afname van de spiermassa en psychische klachten. COPD is een sterk invaliderende aandoening. Met name bij ouderen is er veelal sprake van comorbiditeit en is de diagnose soms lastig te stellen. De behandeling bestaat uit medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies. De verpleegkundige en de verpleegkundig specialist (VS) hebben een belangrijke rol in de behandeling en begeleiding van de patiënt met COPD.

Editie 2, 2016 Download artikel Download extra literatuur

Inloggen