Cranberrycapsules ter preventie van urineweginfecties bij kwetsbare oudste ouderen

Auteur(s): Caljouw, M.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In het verpleeghuis komen urineweginfecties vaak voor, ze zijn moeilijk vast te stellen en vaak ook moeilijk te behandelen. Het is daarom belangrijk urineweginfecties te voorkómen. Van cranberry’s wordt reeds lang beweerd dat ze urineweginfecties kunnen voorkomen.
In een dubbelblinde gerandomiseerde placebogecontroleerde studie is nu ook bewezen dat door het gebruik van cranberrycapsules het aantal klinische urineweginfecties met 26% vermindert bij verpleeghuisbewoners met een hoog risico (blaaskatheterisatie, diabetes mellitus, en ten minste één urineweginfectie < 1 jaar geleden). Dit behandeleffect treedt op na twee maanden capsulegebruik. Bij meer dan 20% van de bewoners ontwikkelt zich helemaal geen urineweginfectie meer. Er is geen verschil gevonden met verpleeghuisbewoners met een laag risico. Het gebruik van cranberrycapsules bleek echter niet kosteneffectief. Om redenen van effectiviteit is het echter toch aan te raden om verpleeghuisbewoners met een hoog risico op urineweginfecties, preventief te behandelen met cranberrycapsules.

Editie 2, 2015 Download artikel

Inloggen