Cystitis en urineweginfecties

Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Uit het onderzoek van Van Buul wordt duidelijk dat er bij kwetsbare ouderen vaak sprake is van overbehandeling van een mogelijke cystitis, waarbij dan onnodig een antibioticum wordt gestart. Binnen de gezondheidszorg treedt er steeds vaker antimicrobiële resistentie voor antibiotica op.

Editie 1, 2021 Download artikel

Inloggen