De Noordelijke Transmurale Zorgbrug

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De huidige zorg focust zich hoofdzakelijk op de ziekte waarvoor de patiënt is opgenomen. Bij de oudere, kwetsbare patiënt is er vaak weinig aandacht voor de functionele achteruitgang en de comorbiditeit die hierbij een rol speelt. Om functieverlies na ziekenhuisopname te beperken is het van belang geriatrische problemen tijdig te identificeren en hierop te anticiperen. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van de Transmurale Zorgbrug (TMZB). In dit artikel wordt aan de hand van een casus in de praktijk het proces van de inzet van de TMZB uitgelegd.

Editie 2, 2021 Download artikel Literatuurlijst

Inloggen