De ziekte van Parkinson; medicamenteuze behandeling en geavanceerde therapieën

Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De ziekte van Parkinson is een progressieve aandoening met een grote impact op de kwaliteit van leven. De (para)medische behandeling is erop gericht een patiënt zo goed mogelijk te laten functioneren. De (parkinson)verpleegkundige/verpleegkundig specialist heeft een belangrijke rol in de ondersteuning van de behandeling. Verpleegkundige interventies kunnen worden ingezet zowel bij de medicamenteuze behandeling als bij een geavanceerde behandeling.

Editie 4, 2016 Download artikel

Inloggen