Dehydratie: een verborgen risico voor kwetsbare ouderen

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Dehydratie is een gezondheidsprobleem dat invloed heeft op de kwaliteit van leven en het risico van mortaliteit en morbiditeit vergroot. Naarmate de leeftijd stijgt, verandert de fysiologie van het lichaam zodanig dat ouderen extra kwetsbaar zijn voor dehydratie. Gezien de vergrijzing zal (het risico van) dit gezondheidsprobleem in de toekomst toenemen. Het tijdig opsporen van dehydratie is van groot belang, opdat de negatieve gevolgen ervan beperkt worden. Een gevalideerd (klinisch) assessment/ meetinstrument is nog niet beschikbaar, maar wel hard nodig, evenals adequate preventie. Van zorgprofessionals wordt up-to-date kennis en een signalerend oog vereist op dit gebied, zowel ten aanzien van thuiswonende als geïnstitutionaliseerde ouderen. Dit artikel schetst een aantal kernpunten in de zorg voor een juiste vochthuishouding bij ouderen.

Editie 1, 2017 Download artikel

Inloggen