Dementerenden met probleemgedrag

Rubriek: Communicatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Probleemgedrag is gedrag van de patiënt dat door de patiënt en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar ervaren wordt. Probleemverheldering, behandeldoelen, behandeling en evaluatie vormen de basis van de behandeling van probleemgedrag. Naast behandeling van ziekten, inzetten van middelen en maatregelen en psychofarmacotherapie, vormt psychosociale behandeling en begeleiding de belangrijkste pijler van behandeling. Deze pijler is het meest effectief. Multidisciplinaire behandeling is een onmisbare component. Voorwaarden voor een goede multidisciplinaire samenwerking zijn onderling vertrouwen, een open leerhouding en ondersteuning door de leidinggevende.

Editie 2, 2017 Download artikel

Inloggen