Dementie en depressie op latere leeftijd

Rubriek: Multimorbiditeit
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Het is het vaak lastig om te differentiëren tussen depressie en bepaalde vormen van dementie. Symptomen vertonen overlap en beide ziekten komen met name bij oudere mensen veel voor. Vooral bij vasculaire dementie en bij de beginfase van de ziekte van Alzheimer is het vaak lastig onderscheid te maken met een depressie. Dit komt doordat dezelfde hersensystemen zijn beschadigd. Een goede (hetero)anamnese kan inzicht bieden in het ontstaan en het verloop van de klachten en is daarmee belangrijk voor het richting geven aan de juiste diagnose. Meetschalen als een MMSE (Mini-mental state examination) kunnen daarbij hulpmiddelen zijn. Bij twijfel kan neuropsychologisch onderzoek meer duidelijkheid bieden. Omdat depressie beter te behandelen is en een ander verloop kent, is de juiste diagnose van groot belang voor de toekomst(verwachting) van betrokkenen.

Editie 2, 2017 Download artikel

Inloggen