Dilemma’s aan het sterfbed

Rubriek: Dilemma
Verpleegkundige

Oude mensen die in het verpleeghuis wonen, gaan een keer dood. Vaak kondigt de dood zich van tevoren aan. Een oudere verpleeghuisbewoner krijgt bijvoorbeeld griep en een longontsteking, waardoor de gezondheidssituatie van de bewoner verslechtert.
In veel gevallen is er vooraf door de specialist ouderengeneeskunde met de bewoner en familie al eens gesproken over de keuzes die moeten worden gemaakt op het moment dat de gezondheid van de bewoner verslechtert. Wil de bewoner gereanimeerd worden? Wordt de bewoner nog wel ingestuurd naar het ziekenhuis? Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd in het dossier, zodat ook de verpleegkundigen en verzorgenden weten wat de afspraken zijn. Maar soms gebeuren er onverwachte dingen.

Editie 2, 2015 Download artikel

Inloggen