Diuretica

Auteur(s): Harm Geers 
Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Diuretica worden frequent gebruikt in de eerste en tweede lijn. Er zijn verschillende groepen diuretica die gebruikt kunnen worden voor de behandeling van hypertensie, volumeproblemen, zoals hartfalen, of bij nierfunctiestoornissen. In de eerste lijn worden vooral de thiazidediuretica, de lisdiuretica en de kaliumsparende diuretica gebruikt, in de tweede lijn ook de osmotische diuretica. Een aparte status heeft spironolacton. Dit is een diureticum, maar ook een aldosteronantagonist (remmer). Alle diuretica hebben hun werking in de nieren en moeten om effect te hebben worden uitgescheiden in de nier. Bij een verminderde nierfunctie zal de dosering dus moeten worden verhoogd. In dit artikel zal achtereenvolgens de nadruk worden gelegd op thiazide-, lis- en kaliumsparende diuretica.

Editie 3, 2019 Download artikel

Inloggen