Een goede samenwerking tussen mentoren en zorgverleners

Auteur(s): Herma Holtrigter
Rubriek: Dilemma
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Het mentorschap is een van de drie Nederlandse beschermingsmaatregelen voor volwassenen. Het mentorschap wordt door de rechtbank ingesteld voor personen die ter zake van hun persoonlijke belangen niet of slechts gedeeltelijk wilsbekwaam zijn.
De samenwerking tussen zorgverleners en mentoren verloopt echter niet altijd naar wens. In dit artikel wordt beschreven waar dat mogelijk mee te maken heeft en hoe de samenwerking kan worden verbeterd.

Editie 2, 2018 Download artikel

Inloggen