Een mondvol problemen in de palliatieve fase

Auteur(s): Paul Vogelaar
Rubriek: Palliatieve zorg
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Mondproblemen in de palliatieve fase vormen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van leven. Soms kunnen zij ertoe leiden dat patiënten eten en drinken gaan vermijden. Ernstige infecties van de mond kunnen zelfs leiden tot verspreiding door het hele lichaam (sepsis). Verpleegkundige zorg bij mondproblemen bestaat uit het geven van voorlichting over en het toepassen van preventieve maatregelen en regelmatige mondinspectie bij mensen met een verhoogd risico op mondproblemen. Als mondproblemen zijn vastgesteld, moeten goede mondzorg en het behandeladvies van deskundigen nauwkeurig worden uitgevoerd en gemonitord.

Editie 2, 2016 Download artikel

Inloggen