Een vallende oudere in de thuissituatie, daar zit meer achter…

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Valincidenten komen in de thuissituatie vaak voor bij ouderen en een val leidt in één op de vijf incidenten tot (ernstig) letsel.
Er zijn verschillende risicofactoren die een val kunnen veroorzaken en die vaak gelijktijdig een rol spelen. Het is belangrijk dat de wijkverpleegkundige na een val het valrisico goed in kaart brengt, samen met de oudere, de betrokken mantelzorger en met andere zorgprofessionals. De juiste interventies kunnen hierna worden ingezet en zo kan een (nieuwe) val worden voorkomen.
Mocht er na het inzetten van de interventies nog vaker een valincident plaatsvinden, dan kan het zinvol zijn de oudere te laten onderzoeken in de valkliniek. In de valkliniek wordt multidisciplinair gekeken naar alle mogelijke behandelbare valrisicofactoren en wordt een voorstel gedaan voor interventies. Door de samenwerking tussen onder anderen de huisarts, wijkverpleegkundige en de zorgverleners in de valkliniek,
kan de kans op een val in de toekomst fors worden verminderd.

Editie 2, 2015 Download artikel

Inloggen