Een voltooid leven: klaar met hét of met dít leven?

Auteur(s): Jasmijn de Lange
Rubriek: Dilemma
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In de samenleving is het voltooide leven een actueel onderwerp van discussie. Het gaat hierbij niet altijd om mensen die terminaal of psychisch ondragelijk en uitzichtloos lijden en buiten de euthanasiewet (lijken te) vallen. Zorgverleners in de nabijheid van ouderen met uitspraken over een voltooid leven stuiten vaak op ándere vragen, zo blijkt uit onderzoek. Dit artikel gaat in op de aspecten van het voltooid leven en de rol van zorgverleners in het omgaan met deze aspecten.

Editie 3, 2018 Download artikel

Inloggen