Eenzaamheid onder verpleeghuisbewoners

Auteur(s): Tromp, Robert en Hoekman, Els
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Met een beschrijvend vragenlijstonderzoek is de mate van eenzaamheid onder verpleeghuisbewoners in beeld gebracht. Dit onderzoek is uitgevoerd in verschillende zorgcentra en groepswoningen van SVRZ in Zeeland. Verschillende vormen van eenzaamheid zijn onderzocht, evenals de beïnvloedende factoren. De uitkomst van deze studie geeft inzicht in de behoefte aan interventies op het gebied van sociale, emotionele en existentiële eenzaamheid.

Editie 3, 2023 Download artikel

Inloggen