Eerstelijnsverblijf

Rubriek: Dilemma
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In 2017 is binnen de Zorgverzekeringswet een subsidieregeling van kracht geworden voor de tijdelijke voorziening in het verpleeghuis. Officieel heet dit het ‘eerstelijnsverblijf’ (ELV). Maar wie is die ELV-cliënt? Hoe kunnen verpleegkundigen, huisartsen en ziekenhuisartsen iemand verwijzen naar dit verblijf?

Editie 1, 2020 Download artikel

Inloggen