Geriatrische Revalidatiezorg

Auteur(s): Bianca van Gameren,
Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), ook wel GR genoemd, is in ontwikkeling sinds deze per 1 januari 2013 onder de Zorgverzekeringswet valt. In dit artikel neem ik u graag mee in het hoe en wat achter de GR: waar kan een patiënt terecht als verblijf in ziekenhuis niet meer nodig is, maar hij nog niet veilig naar huis kan, omdat de zorgvraag nog te hoog is of de zorgvrager te kwetsbaar is? Wie komen er nog meer in aanmerking voor een GR-opname?

Editie 2, 2024 Download artikel Literatuur

Inloggen