Gezond oud worden vanuit patiëntenperspectief

Auteur(s): Sophia de Rooij
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Het is dit jaar precies tien jaar geleden dat het Universitair Medisch Centrum Groningen ‘Healthy Ageing', ofwel ‘gezond ouder worden’ verkoos tot speerpunt. Samen met andere kennisinstellingen en met bedrijven onderzoeken we in de noordelijke provincies hoe we gezond en actief ouder kunnen worden. In Nederland zijn verhoudingsgewijs steeds meer ouderen die meer levensjaren doorbrengen met een chronische ziekte. Ze ontwikkelen fysieke beperkingen die hen belemmeren in hun zelfstandigheid en welzijn. Het UMCG onderzoekt daarom hoe de extra levensjaren in goede gezondheid doorgebracht kunnen worden. Het onderzoek bestrijkt de gehele levensloop en richt zich op primaire preventie (ziekte voorkomen), secundaire preventie (ziekte tijdig ontdekken, behandelen en progressie afremmen) en tertiaire preventie (herhaling en verergering voorkomen, inzetten op functiebehoud). De inzet op Healthy Ageing en de uitkomsten daarvan zullen de komende jaren worden gevolgd in het Lifelines cohort, een groep van meer dan 160.000 inwoners van Noord-Nederland die in drie generaties belangeloos hun gegevens overdragen aan onderzoekers om zo bij te dragen aan meer kennis over gezond ouder worden.

Editie 4, 2016 Download artikel

Inloggen