GRIP op probleemgedrag bij dementie

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Probleemgedrag komt vaak voor bij mensen met dementie. Dit veroorzaakt lijdensdruk bij hen, hun naasten en/of hulpverleners. GRIP op probleemgedrag is een erkende effectieve methodiek in de langdurige zorg. Kenmerkend zijn de multidisciplinaire en methodische aanpak, waarbij in ieder geval betrokken zijn: de verzorgenden/verpleegkundigen, psychologen en artsen (specialist ouderengeneeskunde). Zij doorlopen bij probleemgedrag de volgende stappen: signaleren, analyseren, behandelen en evalueren.

Editie 4, 2021 Download artikel

Inloggen