Het effect van ageisme op gezondheid

Auteur(s): Maneschijn, Marjan
Verpleegkundige

Veel scholingen op het gebied van ouderenzorg beginnen met doemscenario’s. Door de veelvuldige herhalingen worden in de hele maatschappij beeld en meningsvorming over ouderen beïnvloed. Dit werkt uiteindelijk ageisme in de hand. In Nederland wordt dit niet voldoende herkend en er is dan ook nog geen Nederlands woord voor ageisme. Het kan het beste worden omschreven als de verzamelnaam voor negatieve stereotypen, vooroordelen en leeftijdsdiscriminatie. In dit artikel gaan we in op het effect van ageisme op de gezondheid, het welbevinden en de maatschappij.

Editie 4, 2023 Download artikel

Inloggen