Het Rode Vlaggen Instrument

Auteur(s): Nienke Dijkstra
Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Geneesmiddelgerelateerde problemen (GGP), zoals bijwerkingen of verkeerd gebruik, komen veel voor bij ouderen. Met behulp van het Rode Vlaggen Instrument kunnen verpleegkundigen en verzorgenden belangrijke GGP vroegtijdig te signaleren.

Editie 4, 2019 Download artikel

Inloggen