Het secundaire syndroom van Sjögren

Auteur(s): Hoekman, Els
Rubriek: Multimorbiditeit
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Het syndroom van Sjögren is een systeemziekte waarbij de traan- en speekselklieren chronisch ontstoken zijn. Bij het secundaire syndroom van Sjögren heeft de patiënt naast Sjögren nog een andere systeemziekte. Ondersteuning en begeleiding van de patiënt zijn een taak van de verpleegkundige. Belangrijk hierin is het stimuleren van zelfredzaamheid. Bij de behandeling zijn meerdere disciplines betrokken. Dit vraagt om samenwerking van meerdere disciplines om het belang van de patiënt in het oog te blijven houden. De verpleegkundige vervult hierin een belangrijke rol.

Editie 4, 2016 Download artikel

Inloggen