Het veneus poortsysteem

Auteur(s): Maneschijn, Marjan
Rubriek: Handelingen
Verpleegkundige

Door verplaatsing van zorg van eerste naar tweede lijn wordt er ook in de thuissituatie vaker gebruikgemaakt van toegangswegen voor centrale intraveneuze toediening van vloeistoffen, medicatie, bloedproducten, parenterale voeding of afname van bloedmonsters. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Behalve de hickman®-katheter(getunneld), picc-lijn (peripherally inserted central catheter), jugularis- of subclaviakatheter, kan er gebruik worden gemaakt van een veneus poortsysteem ook wel TIVAS (= totally implantable venous access system) genoemd. In dit artikel wordt deze laatste mogelijkheid beschreven.

Editie 2, 2016 Download artikel

Inloggen