Het Wegingskader Cliëntperspectief

Rubriek: Dilemma
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning staan voor iedere verpleegkundige voorop en onvrijwillige zorg moet worden vermeden. Zorgverlening in dit kader bij patiënten met beperkte communicatiemogelijkheden is echter niet altijd eenvoudig. Ervaart uw patiënt onvrijwillige zorg? Hoe neemt u zijn/haar wensen mee? En hoe weegt u voor- en nadelen van zorg tegen elkaar af? In dit artikel maakt u kennis met Het Wegingskader Cliëntperspectief: een laagdrempelige online tool ter ondersteuning van zorg vanuit de beleving van de cliënt.

Editie 3, 2021 Download artikel

Inloggen