Indicatie voor palliatieve sedatie bij patiënt in laatste levensfase

Auteur(s): Coolen, Hans en Rongen, Henny
Rubriek: Palliatieve zorg
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Patiënten kunnen in de terminale fase van hun leven symptomen hebben die als ondraaglijk lijden worden ervaren. Zo kunnen er symptomen zijn als pijn, benauwdheid, misselijkheid, braken, jeuk, onrust en angst. Dan kan palliatieve sedatie uitkomst bieden. Hiermee wordt het bewustzijn van een patiënt opzettelijk verlaagd. Doel is het lijden te verlichten en niet het leven te verkorten.

Editie 2, 2022 Download artikel Literatuur BIJLAGE 1 - Voorbeeld van een overzicht van verpleegkundige controles in de stervensfase

Inloggen