Intercollegiale toetsing

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Verpleegkundigen hebben een professie die veel van hun kennis en vaardigheden vraagt. Met behulp van intercollegiale toetsing werkt u aan het bevorderen en bewaken van uw beroep. Door uw handelen te vergelijken met regels en richtlijnen werkt u aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke mening over hoe u het vak het best kunt uitoefenen; zo wordt ongewenste praktijkvariatie weggenomen.

Editie 3, 2023 Download artikel Artikel

Inloggen