Klinisch redeneren bij kwetsbare ouderen; casus

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In de leermodule ‘Klinisch redeneren bij (kwetsbare) ouderen; van screening naar zorgplan’ is beschreven op welke manier verpleegkundigen het beloop van specifieke gezondheidsproblemen van kwetsbare ouderen kunnen beïnvloeden. Door het vroegtijdig signaleren van bedreigingen voor de gezondheid en het toepassen van preventieve interventies kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen. Met name stap 4, het diagnostisch assessment, is een proactieve cognitieve vaardigheid in het klinisch redeneren, waaraan hbo-opgeleide verpleegkundigen gestalte kunnen geven. In deze leermodule wordt de methodiek ‘Van screening naar zorgplan’ aan de hand van de casus van mevrouw Hagten uitgewerkt.

Editie 3, 2016 Download artikel

Inloggen