Klinisch redeneren bij (kwetsbare) ouderen; van screening naar zorgplan

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Een gezondheidsprobleem van ouderen staat nooit op zichzelf, maar wordt bepaald en is continu onderhevig aan allerlei lichamelijke, psychische en sociale factoren. Klinisch redeneren bij (kwetsbare) ouderen gaat vooral om het vroegtijdig signaleren van bedreigingen voor de gezondheid, het toepassen van preventieve interventies en in samenspraak met de cliënt komen tot besluitvorming over interventies. Verpleegkundigen maken gebruik van verschillende redeneerhulpen en redeneerschema’s om in alle fasen van het verpleegkundig proces verantwoorde besluiten te nemen. In het volgende artikel wordt de methodiek 'van screening naar zorgplan' toegelicht. In de rubriek casuïstiek (blz 34) wordt de methodiek toegepast op een casus.

Editie 3, 2016 Download artikel

Inloggen