Klinisch redeneren bij ouderen

Auteur(s): Renate Agterhof,
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De complexiteit van zorg neemt toe naarmate mensen ouder worden. Met de vergrijzing stijgt het aantal kwetsbare ouderen en neemt ook de zorgvraag toe. Klinisch redeneren is een methode voor het structureren en optimaliseren van de zorg voor kwetsbare ouderen met het opstellen van multidisciplinaire interventies als resultaat. In dit artikel wordt het proces van klinisch redeneren op praktische wijze uitgelegd. 

Editie 2, 2020 Download artikel

Inloggen