Lerend vermogen van mensen met dementie

Auteur(s): Hester Blok
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Dementie is een behoorlijk ingrijpend ziekteproces, voor zowel de persoon zelf als voor zijn of haar naasten. Iemands beperkingen nemen toe. Toch kan functieverlies worden vertraagd of deels worden hersteld, door in te spelen op oude routines en het lerend vermogen. Onbewust leren is het meest geschikt om in te zetten in een leerproces van iemand met dementie.

Editie 4, 2017 Download artikel

Inloggen