Meer bewegen op maat

Auteur(s): Verhagen, Marieke
Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In de behandeling van chronische aandoeningen krijgt de aanpak van leefstijl een steeds prominentere rol. Een aandoening die zich vaak ontwikkelt tot een chronische ziekte is atriumfibrilleren. Veel factoren die atriumfibrilleren veroorzaken hebben met leefstijl te maken. Inactiviteit is er een van. Meer bewegen heeft een positief effect op het verminderen van klachten en recidieven van atriumfibrilleren. Bij het meer gaan bewegen spelen vaak diverse factoren een rol. In het Diakonessenhuis in Utrecht is een tool ontwikkeld om mensen met atriumfibrilleren meer te laten bewegen. 

Editie 3, 2020 Download artikel

Inloggen