Mogelijkheden met Google Glass

Auteur(s): Eveline Peereboom
Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige

Door de extramuralisering van zorg zal het aantal cliënten met een hogere zorgzwaarte in de thuissituatie toenemen. Om de kwaliteit van de zorg te blijven waarborgen, is innovatie nodig. Een voorbeeld hiervan is Google Glass. Dit is een draagbare computer in de vorm van een bril, die het gezichtsveld van de drager in beeld brengt. Door de inzet van Google Glass kan een zorgprofessional op afstand worden begeleid door een andere professional. Ook kan een mantelzorger worden begeleid bij het omgaan met bijvoorbeeld een dementerende partner of het uitvoeren van wond- of stomazorg. Google Glass wordt op dit moment ingezet in een innovatietraject. Het biedt kansen, maar vraagt ook om zorgvuldigheid met betrekking tot het omgaan met persoonlijke gegevens.

Editie 1, 2017 Download artikel

Inloggen