Omgaan met zorgmijding in de eerste lijn

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige

Verpleegkundigen en verzorgenden ervaren knelpunten in de praktijk die te maken hebben met het bereiken, benaderen en ondersteunen van mensen die zorg mijden of zorg missen. Zo is vaak onduidelijk welke risicofactoren zorgmijding beïnvloeden, hoe zorgmijding kan worden voorkomen en welke aanpak en interventies het meest geschikt zijn bij (het voorkomen van) zorgmijding. Hierdoor vallen mensen die zorg mijden of missen vaak tussen de wal en het schip. De richtlijn Zorgmijding in de eerste lijn biedt concrete handvatten aan verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten voor het omgaan met zorgmijding in de eerste lijn.

Editie 2, 2023 Download artikel

Inloggen