Onvrijwillige zorg in het verpleeghuis

Auteur(s): Rinette Nieuwlands
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Er is nieuwe wetgeving op komst: de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen wordt vervangen door Wet zorg en dwang. Daardoor verandert er nogal wat op het gebied van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie.

Editie 1, 2018 Download artikel

Inloggen